Zum Inhalt springen
Zur Hauptnavigation
Zur Servicenavigation

Pomiar wilgotności w systemach kontroli procesów przemysłowych


Aparaty podręczne do pomiaru mobilnego

1. Ręczne, przenośne mierniki

Szybkie pomiary wilgotności podczas kontroli przy odbiorze towaru lub w magazynie.

Mierniki: MW 1100


Do bezdotykowych pomiarów wilgotności zawartości beli i kartonów podczas kontroli towarów przychodzących

2. Miernik transmisyjny MW-T

Do bezdotykowych pomiarów wilgotności zawartości beli i kartonów podczas kontroli towarów przychodzących.

Mierniki: MW-T


Instalacje czujnikowe do lejków silosowych

3. Czujniki w leju silosu

Pomiary on-line: Bezpośrednio w leju do wyładunku lub nad bocznikiem.

Mierniki: MW 4200 lub MW 4260 lub MW 4270 z czujnikiem planarnym lub MW 4260 lub MW 4270 w boczniku.


Sensorinstallation im Silotrichter

4. Czujnik w miejscu zrzutu

Montaż czujnika w miejscu zrzutu na końcu przenośnika taśmowego.

Mierniki:
MW 4200, MW 4260 lub MW 4270 z czujnikiem planarnym.


Czujniki laboratoryjne do pomiaru próbek

5. Czujniki laboratoryjne do analizy próbek

Kontrola i zapewnianie jakości, rozwój produktów, kontrola towaru przy odbiorze.

Mierniki: MW 1150 – pomiary rutynowe, MW 4300 / MW 4310 bardziej precyzyjna analiza laboratoryjna


Przenośnik korytowy wstrząsowy

6. Przenośnik wibracyjny

Montaż czujnika planarnego bezpośrednio w przenośniku wibracyjnym.

Mierniki: MW 4260 lub MW 4270 z czujnikiem planarnym i specjalnym zestawem przewodów.


Instalacja czujnikowa w płozie ślizgowej

7. Czujniki w bloku przesuwnym

Montaż czujników planarnych nad przesuwającymi się produktami, przed punktem wtrysku lub granulowania materiału na przenośnikach taśmowych.

Mierniki: MW 4200 lub MW 4260 lub MW 4270 z czujnikiem planarnym


Do bezdotykowych pomiarów wilgotności zawartości beli i kartonów podczas końcowej kontroli jakości.

8. Miernik transmisyjny MW-T

Do bezdotykowych pomiarów wilgotności zawartości beli i kartonów podczas końcowej kontroli jakości.

Mierniki: MW-T


Instalacja czujnikowa w ścianie przy silosie buforowym

9. Czujniki w ścianach silosu magazynującego

Montaż czujników planarnych między dwoma przenośnikami taśmowymi lub wibracyjnymi.

Mierniki: MW 4200 lub MW 4260 lub MW 4270 z czujnikiem planarnym.

Typowe punkty pomiaru

Punkt pomiaru 1

Kontroli jakości w miejscu odbioru towaru

Punkt pomiaru 2

Kontrola jakości towarów przychodzących

Punkt pomiaru 3

Pomiary w celu kontroli podziału

Punkt pomiaru 4

Czujnik w miejscu zrzutu

Punkt pomiaru 5

Zapewnianie jakości procesu produkcyjnego

Punkt pomiaru 6

Zapewnianie parametrów produktu

Punkt pomiaru 7

Stałe pomiary w celu kontroli suszarni

Punkt pomiaru 8

Kontrola jakości towarów wychodzących

Punkt pomiaru 9

Kontrola jakości gotowego produktu

© 2018 TEWS Elektronik.
W gore